Peloponnészosz városai, [1690–1691].

Justus Danckerts

Az 1683-ban indult és jelentős sikereket hozó török ellenes felszabadító háború (1683–1699) eseményei hatalmas érdeklődést váltottak ki a keresztény Európában. A térképkiadással foglalkozó, döntően nyugat- és közép-európai kiadók, így az e területen a korban vezető szerepet betöltő holland kiadók is, számtalan ország- és régiótérképet, csata- és ostromtérképet, valamint látképet és váralaprajzot adtak közre, az események megértését és követését segítendő.

A korszak jeles amszterdami kiadója, az amszterdami Danckerts cég is több térképet és két szép, a háború fókuszában lévő terület, Magyarország és a Peloponnészosz-félsziget fontos városainak, várainak, kikötőinek látképtábláit is megjelentette.

Itt a „Nagy Török Háború” (1683–1699) mellékhadszínterének számító Peloponnészosz (korabeli nevén Morea) városainak, kikötőinek, erődjeinek látképeit és alaprajzait tartalmazó táblát mutatjuk be, amelyet a kiadó, Justus Danckerts (1635–1701) vagy önálló nyomatként, vagy a látképeket, alaprajzokat a terület, illetve a tágabb régió térképei köré rendezve adta közre. Az 1690-ben vagy 1691-ben készült szép metszettáblán a háborúban érintett legjelentősebb városok, kikötők látképeit, ill. három esetében a városok alaprajzait láthatjuk.

A Morea birtoklásáért folyt háború első időszaka (1684–1687) a velencei erők jelentős sikereit hozta, lényegében elfoglalták a félsziget egészét (csupán a délkeleti parton fekvő Malvasia, ma Monemvaszía maradt 1690-ig török kézen). A háborút lezáró karlócai béke (1699) a félszigetet Velencei Köztársaságnak adta, az Oszmán Birodalom azonban egy 1715. évi villámháború során visszahódította a területet, amely a 19. század elejéig a birodalom része is maradt.