Prága, 1650.

Matthäus Merian

A 16–17. századi világleíró, kozmográfiai kiadványoknak egyik csúcsteljesítményét képviseli a frankfurti Merian-kiadó által készített és 1642-tól évtizedeken át forgalmazott Topographia című mű. A sorozat, amelynek kötetei Germania, továbbá Gallia, azaz Franciaország tartományainak leírását tartalmazzák, bő szöveggel, nagyszámú látképpel és térképpel mutatták be az egyes tartományokat, azok régióit és a legfontosabb városokat. A kötetek kiváló metszésű illusztrációi révén élményszerű hatást keltettek és jelentős piaci sikert hozott a kiadónak. A mű fő szervezői és megalkotói id. és ifj. Matthäus Merian (1593–1650, ill. 1621–1687) volt, a legtöbb kötet szövegét pedig a sokoldalú tudós, történész és geográfus, Martin Zeiler (1589–1661) írta.

A kivételes értékű kiadványból a Széchényi-gyűjtemény is több kötetet őriz. Itt az 1650-ben közreadott Csehország kötetből a főváros, Prága szép panorámaképét láthatjuk.

A középkori és kora újkori Prága valójában öt egymás mellett élő, önálló város (Vár, Várnegyed, Óváros, Újváros, Mala Strána) együttese volt, egészen 1784-ig, amikor II. József császár (1741–1790; császár: 1780–1790) rendeleti úton egyesítette a városokat.

A szép látkép kelet felől tárja elénk a városokat, s így leginkább a IV. Károly (1316–1378; német király: 1347-től; német-római császár: 1355–1378) által 1348-ban alapított Újvárost (Nové Mésto) láthatjuk, középen a Miasszonyunk templom kiemelkedő kettős tornyával. Dél felé (a látképen balra) az Újváros akkori főterén, a marhapiacon emelt 14. századi Krisztus Teste nevű templom és az  új városháza emelkedik ki a házak közül. Háttérben, a Moldva folyó túloldalán magasodik a Vár, amelyet a Szent Vitus-templom gótikus épülete ural.