Díszkeretes térképek

A díszkeretes térképek műfaja a 16–17. század fordulóján alakult ki és mintegy 50 éven át virágzott. Létrejöttében elsősorban a századelő jelentős amszterdami kiadói, Willem Jansz. Blaeu (1571–1638), Jodocus Hondius (1563–1612), Hessel Gerritsz. (1581–1632) és Pieter van den Keere (1571–1646) játszották a vezető szerepet. E kiváló, nagy tudású és művészi érzékkel is megáldott térképészek egymással versengve és egymástól is tanulva alkották meg egy-egy ország és tartomány térképeinek újabb és újabb változatait.

A századelőn pár év alatt kiformálódott a keretbeli képanyag teljes tartalmi együttese: címerek, városlátképek, uralkodók, a különböző társadalmi osztályok képviselői, az adott terület életében fontos szerepet játszó foglalkozások és esetenként történelmi események jelenetei. E felsorolásból is látható talán, hogy a „díszkeretek” valójában az adott területről adható ismeretek körének képi eszközökkel történő bővítését jelentette, így jóval többről volt szó, mint a mai értelemben vett mellékes, csupán figyelemfelkeltő és ízlésformáló formai megoldásokról.

Széchényi Ferenc gyűjteménye tíz pompás és igen ritka művet őriz e nagyszerű, művészi és térképészeti szempontból is kimagasló alkotásokból. Virtuális kiállításunkban e szép együttesből mutatunk be ritka műveket.