Frízföld (1610)
Pieter van den Keere

Az északi tartományok, Kelet- és Nyugat-Frízföld szép térképén a műfaj kívánalmai szerinti város- és életképek, társadalmi csoportok alakjai mellett két uralkodói lovasportré is látható. Fent Vilmos gróf, valószínűleg Orániai Vilmos (1533–1584), a „Haza Atyja”, lent pedig III. Enno (1563–1625), Kelet-Frisia uralkodója „ugrat be a tájba”. A két uralkodó jelenlétét kortárs események is indokolták. A térkép készítése-kiadása körüli években III. Enno és Emden városa között időnként jelentős harcokká fajult ellentétek feszültek, amelyekbe, békítő vagy épp fegyelmező erőként, a Köztársaság is bekapcsolódott, időként katonai erőt is alkalmazva. (A Köztársaság csapatai 1602 és 1611 között Emdenben állomásoztak.)

Ennek a térképnek a készítői is, miként a Holland tartomány térképé is C. J. Visscher és A. Goos voltak. Van den Keere-nek, maga is kiváló rézmetsző, e térkép esetében is inkább csak kiadói szerep jutott. Címerét-logóját az aránymérték keretében láthatjuk, az Időt és az Elmúlást hangsúlyozó órakerettel és koponyával. A címkeret peremére írva pedig megtalálhatjuk Van den Keere ugyancsak moralizáló tartalmú mottóját: „Wie geet ick Keere” (kb. Ki az, aki nem vét hibát v. Ki az, ki nem téved [időnként?] rossz útra).

Az itt bemutatott kiváló állapotú példány a mű legkorábbi, a szakirodalom által sem ismert legelső lemezállapot egyetlen nyomata.