Germania (1607)
Jodocus Hondius

A térkép Jodocus Hondius (1563–1612) és Willem Jansz. Blaeu (1571–1638), a századelő két meghatározó térképkészítője, -kiadója közötti, számos területen (glóbuszok, falitérképek, folio méretű térképek, földrajzi művek) zajló versengés jegyében született. Blaeu 1606-ban adta ki saját díszkeretes Germania-térképét. Erre válaszolva jelentette meg, egy évvel később, Hondius saját változatát. Hondius a Blaeu-térkép tartalmát jórészt lemásolta, de újításként több módosítást is tett. Az alsó keretben Abraham Saur (1545–1593): Parvus thearum urbium c. 1585-ben Frankfurtban megjelent művén alapuló új városokkal egészítette ki. Az oldalsó keretbeli alakok számát is megnövelte. Míg Blaeu csak választófejedelemeket, addig Hondius társadalmi osztályok képviselőit is felvonultatja. A térképet II. Rudolf császár portjéja uralja, amely arckép id. Crispin de Passe (1560–1637) metszetén alapul. A Willem Jansz.-i változaton is megtalálható, azaz Hondius itt is vetélytársa megoldását követte.

Hondius Blaeu művét bíráló megjegyzéseit – mely szerint „az elmúlt évben egy másik Germania-térképen 500 hiba” található – térképe alsó keretébe illesztett, Petrus Bertiusnak tett ajánlásban „rejtette el”. A térképnek négy állapota ismert, még 1672-ben is kiadták Londonban. Az itt látható példány a néhány politikai-közigazgatási határral bővített második állapot nyomata.