Osztrák Németalföld topográfiai térképe (1777)
Joseph-Jean-François de Ferraris

1777. december 10-én Joseph Jean François de Ferraris (1726–1814) gróf ünnepélyesen átadta II. József császárnak Osztrák Németalföld, a mai Belgium első nagy részletességű, felmérés alapján készült topográfiai térképét. A nagy jelentőségű mű, amely a 18. század elején készült Fricx-féle térképművet (l. a Brüsszel környéke topográfiai térképet) váltotta le, mintegy nyolc év felmérői és szerkesztői munkájának eredményeképpen született meg. A térkép tervét, a tartomány kormányzójának, Lotaringiai Károlynak (1712–1780) a hathatós támogatásával Ferraris gróf nyújtotta be a császári kormányzatnak 1769-ben. A felmérési munkákat a mecheleni tüzértisztek és az „École de mathimatique” hallgatói végezték. A kéziratos, 1:11 520 léptékű ún. Cabinet carte-ból három példány készült, amelyet csak a kormányzat és a hadsereg felső vezetése használhatott.

Ferraris azonban az egész vállalkozás költségeit, a francia topográfiai felmérés mintájára, egy kisebbített, 1:86400 léptékű sokszorosított változat eladásából befolyt összeggel kívánta fedezni. Jóllehet a Ferraris-i tervhez képest mind a költségek, mind a megvalósítás tervezett három évét jócskán túllépték, 1777-re elkészült a 275 lapos kéziratos és a 25 lapos, nyomtatott, ún. Carte chorographique kisebbített változata is. Az utóbbi mű metszését döntően ugyancsak Mechelenben végezték, ahol a kéziratos változat tisztázati rajzai is készültek. Kivételt csupán az 1., 11., 16. szelvények jelentettek, amelyek metszése Párizsban történt.

A mű, mind a kéziratos, mind a nyomtatott változat, fordulópontot jelentett a mai Belgium térképi ábrázolástörténetében. A forradalmi ún. koalíciós és a napóleoni háborúkban, majd azt követően egészen a 19. század közepéig, az új topográfia-térképmű megjelenésének az időszakáig használták lapjait. Rendkívüli tartalmi gazdagságával és művészi ábrázolásmódjával, a nyomólemezek gondos metszésével ma is bámulatot kelt az ország 19. század előtti topográfiai viszonyainak, mezőgazdaságának, úthálózatának és közigazgatási viszonyainak a tanulmányozói körében. Az itt bemutatott lap a nyomtatott Carte chorographique változatnak a Brüsszel, Löwen (Louvain) és Mechelen (Malines) vidékét ábrázoló VIII. szelvénye.