Spitzbergák (1710 k.)
Outger Pietersz. Rep & Cornelis Giles, Gerard van Keulen

A hajózási térképek menüpont alatt több holland alkotást is bemutattunk már. Mivel a holland kartográfia aranykorának fontos részterülete volt a hajózási térképek és atlaszok készítése, kiadása, így itt sem hagyhattuk ki e térképtípus műveit. A H. Doncker-i atlasz mellett (l. a Zee-Spiegel c. művet) a 18. század hajózási térképkiadásában meghatározó szerepet játszó Van Keulen cég egy igen szép, a maga korában nagy jelentőségű Spitzbergák hajózási térképét választottuk ki.

A Van Keulen kiadó, működése során szoros kapcsolatban állt kora hajósaival, akik nemcsak megvásárolták kiadványaikat, hajózási műszereiket, eszközeiket, de saját navigációs és földrajzi tapasztalataikkal segítették is a kiadó térképeinek készítését, javítását. Ez a szép Spitzbergák-térkép is ilyen együttműködés keretében készült. A kor két jelentős hajóskapitánya, bálnavadásza, Outger Pietersz Rep (1659–1722) és Cornelis Giles a 18. század eleji útjain szerzett helyszíni megfigyelései alapján készült kéziratos térképei alapján szerkesztették.

Gerard van Keulen (1678–1726) egyébként egy hétlapos, igen nagy méretarányú térképsorozatot készített Rep és Giles térképei alapján. Az itt látható térkép a szigetvilág egészét bemutató kéziratos áttekintő lap nyomtatott változata. A térkép az arktikus vizek bálnavadász bázisaként szolgáló fontos szigetek igen részletes topográfiáját adja. Kora legjobb ilyen térképe volt, a 19. sz. elejéig, a tudományos, szisztematikus térképezések koráig használták. A hajósok és a Van Keulen kiadó szoros kapcsolatát jelzi, hogy a hajósok egy tengeröblöt is elneveztek a nyugati nagy sziget déli részén (a térkép bal alsó részén) a kiadónak és térképeinek tisztelegve, „van Keulens Baaytje” néven.