Róma hét zarándoktemploma, [1720–1725].

Matthäus Seutter

Róma városa a pápaság székhelye, apostolok és szentek életének és mártíromságának a színhelye, a középkor óta zarándoklatok, a lelki épülést keresők fő célállomása. A városba érkezők jó része már a 16. században kialakult ún. hét bazilika zarándoklatot járta és járja ma is végig. Matthäus Seutter itt látható különleges térképe is a Rómának ezt a hét fő bazilikáját mutatja be, képpel és részletes leírással.

A latin és német nyelvű szövegek tájékoztatják a zarándokokat a templomok alapításának történetéről, a névadó szentek sírjáról, a templomokban őrzött ereklyékről és a templomok hitéleti rendjéről. A jobb alsó sarokban látható kis térképvázlat a bazilikák városon belüli valós topográfiai helyzetét mutatja.

A leginkább a jubileumi évekhez kötött „hét bazilika zarándoklat” ilyen ábrázolása azonban nem Seutter saját invenciója, ő csupán egy százötven éves hagyományt folytatott. Az első ismert változatot Giovanni Ambrogio Brambilla (aktív 1575–1595) készítette 1575-ben Rómában.

A Seutter-metszet egy 1599-es, Giacomo Lauro (1561–1645/50) által az 1600. jubileumi évre készített mű 1667-ben kiadott változatának a másolata. A metszet előterében, a Tevere folyó jobb partján a Szent Péter-bazilika előtti, Giovanni Lorenzo Bernini (1598–1680) tervezte oszlopcsarnokokkal övezett, ovális alakú Szent Péter teret láthatjuk, amely épp a forrásmű megjelenésének évében, 1667-ben készült el.