Az egyesült osztrák, magyar, angol és hannoveri sereg Frankfurt am Main melletti táborának térképe 1743-ban (1743 után)

1743-ban a Lotaringiai Károly (1712–1780), Mária Terézia sógora vezette osztrák–magyar hadak ismét bevonultak Bajorországba, és megverték a bajor sereget. Ezt követően a volt bajor választófejedelem, ekkor már VII. Károly néven német császár (1742–1745), menekülni volt kénytelen országából.

Ezalatt az egyesült osztrák, magyar, angol és hannoveri ún. pragmatikai sereg a Rajna-vidéken a francia csapatokat igyekezett Bajorországtól távol tartani, s a folyón túlra szorítani. A hadszíntéren a magyarok feladata a szokott módon a felderítés, portyázás és az ellenség folyamatos zavarása volt. Június 27-én Dettingennél sikerült is győzelmet aratni, s ezzel a franciákat visszavonulásra kényszeríteni. A győzelem után a II. György angol király vezette szövetséges sereg a Majna menti Frankfurtba vonult, és megtisztította a környező területeket az ellenségtől.

A térképet szintén a nürnbergi Christoph Riegel adta ki.