Hadszíntértérképek, hadi események térképei

A kora újkori Európa történelme rövidebb-hosszabb idejű békeidőszakok által megszakított hadiesemények egymást követő sorozataként is leírható. Németalföld és annak északi, 1568-tól önálló államisággal is rendelkező része, az Egyesült Tartományok ezen időszakának történelme is kisebb-nagyobb háborúk egymás utáni eseményeit hozta. A 16. század második felében és a 17. század első felében a Spanyol Királyságtól való elszakadás és a függetlenség 80 éves háborúját. A 17. század a fiatal polgári köztársaság számára a világkereskedelem feletti uralomért, előbb a spanyol és portugál tengerentúli gyarmattartó hatalmakkal, majd a század közepétől Angliával folytatott döntően tengeren vívott háborúkkal telt. A század második felében Franciaország szárazföldi terjeszkedő politikája hozott újabb, ezúttal már honvédő háborúkat, majd az ún. Augsburgi Liga vagy kilencéves háború (1688–1697), és pár évre rá az ún. spanyol örökösödési háború (1700–1714) és a vele egy időben zajló nagy északi háború (1700–1721) szinte egész Európára kiterjedő harcokkal járó nehéz évei következtek.

A háborúk ugyanakkor a térképkiadóknak biztos és állandó piacot is hoztak, hiszen a hadjáratok, csaták és várostromok eseményeinek helyszíne iránti állandó és érthető érdeklődést ki kellett szolgálni. E téren is a holland, döntően amszterdami kiadók vittek vezető szerepet. Egymással versengve adták ki a hadi eseményekhez kapcsolódó térképeiket. A kiadók között idővel bizonyos tematikus munkamegosztás is kialakult. A legnagyobb kiadóktól eltekintve, mint amilyen a Visscher vagy a Mortier cég volt, a többség vagy csak hadszínterek térképeit készítette el és adta ki – amelyek atlaszlapként is könnyen eladhatóak voltak – vagy inkább az egyes hadi események – csaták, várostromok – térképeivel jelentkezett. Ilyen kiadó volt például, már a 18. század elején, Pierre Huson (1678–1733) is, akinek a kiállításon két, a korban fontos hadi eseményt – Kaiserswerth ostroma, ill. a poltavai csata – bemutató térképkiadványait láthatjuk.

Nyil