A zsidó nép 40 éves vándorlása a Sinai-félszigeten (1733–1738)
Jan Luyken

A Biblia egyik legismertebb története a zsidó nép 40 éves sivatagi vándorlását beszéli el. A 16-18. század folyamán, elsősorban a protestáns országokban, számtalan térképet és látképet készítettek a zsidó népnek és az egész emberiségnek erről a sorsfordító történetéről és annak helyszínéről.

Az itt látható, térképi kvalitásokkal is felruházott pompás látkép e bibliai történet kivételesen szép, művészi ábrázolása, amelyet a kiváló 17. századi holland költő és rézmetsző művész, Jan Juyken (1649–1712) készített.

A mű szinte égi magasságból mutatja a 40 év rendkívüli aprólékossággal ábrázolt eseményeit a Vörös-tengeren való átkeléstől az Isten által megígért földre, Kánaán földjére lépésig. Így téve lehetővé a nézőnek, hogy szinte egyetlen pillantással áttekintse a történések színhelyét: a Vörös-tengert, a Sinai-félszigetet és a Kánaánt.

A látkép 1700-ban jelent meg először, majd a neves leideni kiadó, Pieter van der Aa (1659–1733) adta ki 1729-ben, a Galérie agréable du monde című nagy művében, a 48. kötet lapjaként. A nyomólemez 1733-ban a 18. század legjelentősebb amszterdami térképkiadójához, az 1721-ben alapított Covens & Mortier céghez került. A látkép itt látható példányát is ez a cég adta ki.