Zemplén vármegye térképe (1804)
Karacs Ferenc

         A nemesi származású Karacs Ferenc (1770–1838) tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban kezdte, s az ottani rézmetsző önkéntes kör tagja volt. Érdeklődése már ekkor a térképek felé fordult. 1793-től rövid ideig mérnöki tanulmányokat folytatott Pesten, melynek során a térképészet lett a fő érdeklődési köre. Pest után Bécsbe ment, hogy metszői tudását gyarapítsa. 1795-től már ismét Pesten élt, ahol végleg letelepedve évtizedeken át metszőként tevékenykedett.

         Számtalan és különféle metszési feladatot elvállalt. Az általa metszett térképek száma a százat is meghaladta, élete vége felé pedig magyar nyelvű világatlaszt is készített, melyet maga adott közre. Az általa kimetszett térképek többségét nagy valószínűséggel ő maga szerkesztette.