Zee-Spiegel (1690)
Hendrick Doncker

Hendrick Doncker (1625/6–1699) a 17. század második felének egyik legjelentősebb és legsikeresebb hajózási térképkiadója. Doncker egész életében az amszterdami kikötő bejáratánál lévő Nieuwe Brugsteeg-en lakott, a „Tengerész műszerei” nevű házában. Pályája során hajózási térképet, atlaszokat és navigációs műveket adott ki, amelyeket rendszeresen javított és bővített. Két legismertebb kiadványa a Zee-Atlas és a Zee-Spiegel. Ez utóbbinak egy szép 1690-es kiadását mutatjuk itt be. Míg azonban a Zee-Atlas Doncker teljesen önálló kiadványa volt, a Zee-Spiegel c. mű valójában több kortárs hajózási térkép- és atlaszkiadó közös kiadványának tekinthető. Az eredeti változatot 1640 táján Anthonie Jacobsz (1606/7–1650) adta ki. Később fiai, Caspar és Jacob folytatták a mű kiadását, de már Pieter Goos-szal közösen. P. Goos (1615–1675) és Doncker együttműködése 1655-re datálható, ekkortól árulta Doncker Goos Zee-Spiegel-jét. 1664-ban azonban Doncker egy teljesen új térképsorozat nyomólemezeit készíttette el és ettől az évtől számíthatjuk Doncker saját hajózási-navigációs kiadványa, a Zee-Spiegel kiadástörténetének igazi kezdetét. Doncker, Goos és Caspar Theunisz (1635–1711) azonban a későbbiekben is együttműködött a Zee-Spiegel kiadásában, még az 1680-as években is, elsősorban a szöveges navigációs útmutatót gondozták közösen.

A mű az Atlanti-óceán északi vizeinek, az Északi- és Balti-tengernek, valamint az északnyugat-afrikai partoknak a navigációs műve. A több mint 200 oldalas, 70 térképet tartalmazó mű részletes navigációs szöveges leírásokkal, hajózási térképekkel, partvonalprofilokkal és kikötőábrázolásokkal segítette a kor hajósait a parti vizek menti és a nyílt tengeri hajózásban. Az itt látható térkép a mű 2. részének elején található, amely az Északi-tenger déli részének rendkívül bonyolult, homokpadokkal teletűzdelt és számos helyen sekély vizű, veszélyes partjait ábrázolja Holland, Zeeland, Flandria és Anglia partjai között.