Veszprém vármegye térképe (1799)
Gerlisch János, Berken János

         A térkép készítőjének, Gerlisch Jánosnak az életéről jelenleg mindössze annyit tudunk, hogy Veszprém vármegye mérnöke volt, és 1797-ben készítette el megyéjének mappáját.

         A térkép metszője, a veszprémi születésű Berken János Sámuel (1765–1822) a Bécsben élő kiadó Görög Demeter, és a nemzeti könyvtár alapítója, gróf Széchényi Ferenc támogatásával 1790-től Bécsben tanult a Képzőművészeti Akadémián. Itt tanulta ki a rézmetszés művészetét is. Pályája során elsősorban térképekkel foglalkozott; mintegy 150 szignált térképet ismerünk tőle. Ezenkívül több tollrajza is fennmaradt Veszprém városáról. Az itt látható megyetérképet 1799-ben metszette Bécsben.