Theatrum oder Schawbüch des Erdtkreijs (1580)
Abraham Ortelius, Christoffel Plantin

Abraham Ortelius (1527–1598) kiadványa az atlasztörténet egyik alapműve. Az először 1570-ben megjelent mű több mint negyven éven át, egyre bővülő terjedelemben, 4-5 nyelven közreadva meghatározó szerepet töltött be a földrajzi és térképi ismeretek európai terjesztésében. A térképeket maga Ortelius szerkesztette, a kor legjobbnak gondolt térképeit használva forrásként. 1579-től a kiváló antwerpeni tudós történelmi térképek szerkesztését is elkezdte. Idővel önálló fejezetként, sőt önálló kiadványként is forgalmazta a történelmi térképek együttesét. Ortelius e térképek szerkesztésekor döntően ókori és középkori szöveges irodalmi forrásokra támaszkodott.

Jóllehet az atlasz ezen 1580-as német nyelvű kiadása kolofonjában nyomdászként ): Christoffel Plantin Plantin szerepel, a szakirodalom szerint a Plantin-nyomda levéltára nem ismeri a kiadást, valószínűleg Kölnben nyomtatták a szöveges részeket.

A bemutatásra kiválasztott gyönyörű Amerika-térkép kezdetektől szerves részét alkotta az atlasznak, jóllehet ez a példány már egy második nyomólemezről lett nyomtatva, amely 1579-ben váltotta le az eredeti, tartalmában némileg eltérő változat lemezét. A kontinensre tekintve láthatjuk, hogy noha az Újvilág alakja a több évtizede folyó felfedezéseknek köszönhetően szépen kirajzolódik, Chile partvidékén azonban egy furcsa, nyugati irányú „kidudorodás” figyelhető meg. E furcsa partvonalnak, mint ahogy az egész földrajzi tartalomnak a forrása G. Mercator (1512–1594) 1569-es nagyméretű világtérképe volt. Pár évre rá, 1587-ben egy már sokkal pontosabb partvonalú változat és annak új nyomólemeze váltotta le e pontatlan eredeti ábrázolást.