Szlavónia térképe (1745)
Joseph Gadea

         A török ellenes visszafoglaló háborúk lezárultával Ludwig Andreas Khevenhüller tábornagy készíttetett térképet a véráztatta Szlavóniáról és a Szerémségről. A munkát Joseph Gadea végezte el 1720-ban, aki ekkortájt a bécsi katonai mérnökakadémián tanult. Térképét – sajnos nem tudjuk, hogy kinek a megbízásából –, vélhetőleg az 1737-ben kitört újabb osztrák–török háború okán, Johann Adam Schmuzer (1680–1739) rézbe metszette.

A kiadvány nagy sikerét bizonyítja, hogy a neves nürnbergi kiadó cég, a Homann Örökösök is megjelentették atlaszaikban. Az új kiadást már Johann Michael Seligmann (1720–1762), szintén nürnbergi metsző és kiadó készítette 1745-ben, de további változatait is ismerjük 1760 és 1800 tájáról.