Szepes vármegye térképe (1723)
Kray Pál, Johann Georg Puschner

A Kray-család az 1630-as években költözött a szepességi Késmárkra. Pál, aki az osztrák seregben szolgált mérnökkari főhadnagyként, 1715-ben megrajzolta szülőföldje térképét. Ez lett az első ismert – nyomtatásban is megjelent – magyarországi megyetérkép, hiszen e kéziratos térképet a neves pozsonyi történész és földrajztudós, Bél Mátyás (1684–1749) megjelentette Hungariae antiquae et novae prodromus című művében. A finom vonalú térképrajz Johann Georg Puschner (1680–1749) metszői képességét dicséri. A könyv a nürnbergi kiadó, Peter Conrad Monath (1683–1747) gondozásában jelent meg.