Szászország a 11–14. században (1732)
Friedrich Zollmann

A térkép egy három részből álló sorozat második tagja, Szászországot ábrázolja az 1000 és 1400 közötti időszakban. A térkép gazdagon díszített, a címkeretben tájba helyezett középkori előkelők alakjait, fent korabeli érmék sokaságát, a térkép alján elhelyezett életképen pedig egy megtörtént eseményt láthatunk: 1263-ban III. (Meisseni) Henrik, Türingia új ura lovagi tornával ünnepelte – hosszas trónharcok után – ellenfele felett aratott győzelmét.
A sorozat további két térképe a fejedelemség első évezredét, illetve jelenkori, azaz a térkép kiadáskori állapotát mutatja be, miközben egyfajta történeti folytonosságot kíván érzékeltetni.

A térképegyüttes, mint sok más mű a korban, túlmutat önmagán: készítésekor nem a történeti hűség volt a fő szempont, hanem a politikai üzenetet közvetítő szimbolikus utalások. Az addig szétforgácsolódott, kisebb fejedelemségekre tagolt Szász-Weimar-Eisenach egyesítését ugyanis 1728-ban az új uralkodó, I. Ernő Ágost (1688–1748) tűzte zászlajára, akinek erőfeszítéseit 1741-ben siker koronázta.

A térkép összeállítója Friedrich Zollmann (1690–1762), a szász választófejedelemség weimari főlevéltárnoka volt. A kiadó a Johann Baptist Homann (1664–1724) alapította nürnbergi cég, amely ekkor már a Homännische Erben, azaz Homann örökösei néven működött, Johann Michael Franz (1700–1761) irányítása alatt.