Spanyol örökösödési háború

A Habsburg Birodalom hadereje a császárság európai háborúi során mindig is számított a Magyarországon toborzott ezredekre, de igazán nagy létszámban először a spanyol örökösödési háborúban (1701–1714) alkalmazták őket. E tipikusan dinasztikus háború II. Károly spanyol király (1665–1700) halála után robbant ki a trónt és a gyarmatbirodalmat megkaparintani akaró Franciaország és a Német–római Birodalom, illetve szövetségeseik közt.

A háború első éveit francia katonai fölény jellemezte, melyben segítségükre volt az 1703-ban kirobbant Rákóczi-szabadságharc is, ami jelentős császári erőket kötött le Magyarországon. 1704-ben azonban fordulat állt be, és a következő években egyre inkább a Habsburgok és szövetségeseik uralták a hadszíntereket. A háborút lezáró békében a francia Bourbonok megkapták a spanyol trón birtokainak nagy részét, a Habsburgok pedig Észak-Itáliát és Németalföld déli részét.