A Rajnavölgy Rheinfelden és Mainz közötti szakaszának térképe a fontosabb erődítményekkel (1707)
Johann Condrad Fuchs

A spanyol örökösödési háború két legfontosabb hadszíntere, ahol magyar ezredek is megfordultak mindkét fél seregében, az észak-itáliai és dél-franciaországi, illetve a Rajna-vidéki és bajor volt. Ez utóbbinak a Hünningen és Mannheim közé eső szakaszát ábrázolja e térkép is az 1704 és 1706 közti évek hadműveleteinek feltüntetésével Hünningen, Fort Louis, Landau, Hagenau és Philipsburg térségében. A főhadszíntéren jellemzően a magyar könnyűlovas huszárokat alkalmazták, akik a török háborúk csataterein szerzett tudásukat kamatoztatva, évről évre nem kevés zavart okoztak az ellenséges seregekben, azok utánpótlásában, összeköttetéseiben, de a nagyobb összecsapásokban is jól megállták a helyüket.

A térképet Johann Konrad Fuchs öttingeni tartományi mérnök készítette, és az Augsburgban működő neves kiadó, Jeremias Wolff (1663–1724) adta ki. A város kényes helyzetét mutatja, hogy miközben a város birodalmi szabadságot élvezett, s az itt megjelent térkép a császári fegyverek dicsőségét hirdeti, a település a franciákkal szövetséges Bajor Választófejedelemség területén feküdt. 1703 és 1704 fordulóján a várost a bajor csapatok meg is szállták.