Pozsony vármegye térképe (1757)
Mikoviny Sámuel és Johann Eberhard Alber

Mikoviny Sámuel (1698–1750) 1726 és 1736 között volt Pozsony vármegye mérnöke. A vármegyéről készült térképe először Bél Mátyás (1684–1749) Notitia Hungariae novae historico geographica... című könyvében jelent meg 1735-ben.

Mikoviny érdemeit mutatja, hogy a korszak azon kevés magyarországi térképésze közé tartozott, akiknek művére külföldön is felfigyeltek. Pozsony vármegye térképét a neves nürnbergi kiadó, a Homann Örökösök is közreadta. Az 1757-ben elkészült művet atlaszaiban – így az Atlas geographicus major-ban (1759), ill. a Grosser Atlas-ban is (1787) – évtizedeken át forgalmazta. Johann Eberhard Alber a díszes kartus, azaz a díszes címkeret metszője volt.