A portugál és az északnyugat-afrikai partvidék hajózási térképe (1756)

A londoni Mount & Page kiadó által forgalmazott The Englis Pilot a 18. század első felének egyetlen jelentős angol tengerészeti atlasza. Egy, a világtengerek egészére vonatkozó navigációs segédletként használható angol kiadvány készítésének gondolata az 1660-as évek végén született meg. John Seller (1630 körül – 1697), tengerészeti műszerek készítője és navigációs tankönyvek szerzője 1669-ben tette közzé Praxis Nautica című művének függelékében e grandiózus terv megvalósítására vonatkozó szándékát. Seller célja nemcsak a hazai térképkészítés fejlődésének elősegítése volt, de hazafiúi önérzetét is sértette az az évtizedek óta tartó áldatlan állapot, hogy az angol tengerészeknek még a hazai vizekre vonatkozó kiadványokat is holland cégektől kellett beszerezniük. Az állam is a terv mögé állt. Amellett, hogy a mű 30 évre szóló privilégiumot kapott, további jelentős segítségként a király a külföldi kiadványok importjának 30 évre szóló tilalmát is elrendelte.

Seller nagy lendülettel fogott munkához, és 1671-ben a mű első, 1672-ben pedig a második, az európai vizeket bemutató kötete meg is jelent. A magas készítési költségek miatt azonban Seller rákényszerült, hogy másokkal társuljon. A harmadik, a negyedik és az ötödik, az Európán kívüli vizekkel foglalkozó köteteteket már nem is ő, hanem William Fisher (1631–1691), a sikeres londoni könyvkereskedő és nyomdász, valamint a kiváló kartográfus és rézmetsző, John Thornton (1641–1708) készítette el az 1677 és 1705 közötti évtizedekben.

A The English Pilot köteteinek kiadási joga az 1710-es évekre mind Fisher munkatársai, ill. rokonai, Richard Mount (1654–1722) és Thomas Page (?–1733) kezébe kerültek. A piacon évtizedekig monopolhelyzetet élvező kiadványt a Mount és a Page család négy generációja közösen adta ki. A mű kiállított első kötete a Southern navigation, amely Nyugat-Európa és Északnyugat-Afrika partvidékeinek részletes navigációs útmutatója. Az itt látható, a spanyol, portugál és marokkói partokat ábrázoló térképet a 17–18. század fordulóján készítették. Egykori kiadója, Charles Price (aktív 1697–1733) nevét a címkeretben olvasható ajánlásban még ebben az 1756-os kiadásban is meghagyták.