Olinda (Brazília) elfoglalása (1630)
Claes Jansz. Visscher

Az 1621-ben megalakult Nyugat-Indiai Társaság Északkelet-Brazília gazdag cukornádtermelő területeinek meghódítását tűzte ki tevékenysége korai évei fő céljaként. Az első sikertelen 1624–25-ös kísérlet után az újabb katonai expedíció 1630-ban már sikerrel járt. A Hendrick Loncq (1568–1634) admirális irányította 67 hajós flotta két hét ostrom után, február-március hónapokban elfoglalta az északkelet-brazil terület egyik leggazdagabb tartományának, Pernambuco-nak a központját, Olindát.

A következő öt-hat év során katonai sikerek révén az északkeleti brazil partok cukornádtermő területeit sikerült a holland kereskedelmi társaságnak birtokba vennie, megalapítva a Nieuw Holland-nak elnevezett gyarmatot. A gyarmatot azonban mintegy húsz éves fennállás után, 1654-ben, a brazíliai portugál telepesek katonai felkelése és anyaországi hathatós katonai támogatás következtében a Társaságnak fel kellett adnia.

A térkép, amely térképgyűjteményünk egyik legérdekesebb, ritka darabja, egy ún. újságtérkép példája, azaz olyan látképeket, térképeket és életképeket akár többnyelvű szöveges ismertetőkkel egyesítő grafikai alkotás, amely a 17. század első felében népszerű kiadvánnyá vált Hollandiában. Claes Jansz Visscher (1588–1652) élen járt az ilyen művek kiadásában, a brazíliai eseményekről is több ilyen térképe jelent meg.

E szép Olinda-térkép fő forrásaként hivatalos iratok és helyszíni leírások szolgáltak. A sokféle ismeretet összegző mű nemcsak a tágabb terület térképét, Olinda várost, környékét és ostromának eseményeit, de a vidék fő terményének, a cukornádnak a feldolgozását végző malmot is bemutatja, szép életkép formájában. A felső, Olindát és környékét, Porvot (= Recife) holland ostromát bemutató tengerparti tájkép jobb oldalán a kiadvány topográfiai hitelességére is utaló jelenetet láthatunk. Egy csónakban ülő kisebb csoport egyik tagja a part menti vizek mélységmérését végzi.