Milánói Hercegség (1703)
Pieter Mortier

A spanyol örökösödési háború észak-itáliai frontján a szembenálló hadseregek, egyrészt a spanyol-francia erők, másrészt a császári csapatok számára a legfőbb cél a Milánói Hercegség birtoklása volt. A hercegséget már a háború első évének elején, 1701 tavaszán megszállták a francia csapatok. A Savoyai Jenő (1663–1736) irányította császári erők viszont, kellő létszám hiányában, az 1701–1705 időszakban, a kezdeti sikerek ellenére csupán védekező harcokra kényszerültek. A fordulatot az 1706-os év hozta el, amikor is a császári sereg létszámát 50 000-re növelve Jenő herceg legyőzte és kiszorította Észak-Itáliából a francia erőket.

A térkép, melynek ezen változata az 1701–1703-as évek eseményeit mutatja be, az 1703. év második felében jelenhetett meg. Milánót és a környező észak-itáliai államok területén történt eseményeket a térképi ábrázolás eszközeivel szemlélteti. Láthatjuk a szembeálló seregek vonulási útvonalait (a császáriak kettős pontvonalakkal, a franciák keresztekből álló vonalakkal), miként kardjelekkel az időszak jelentősebb csatáinak színhelyeit. E térkép kiadója is a századelő legjelentősebb amszterdami kiadója, Pieter Mortier volt. A térképet Mortier önállóan is kiadta, 1701 júliusától, de atlaszlapként is használta, elsősorban saját kiadású atlaszaiban jelentetve meg.