A magyarországi háború hadszíntere (1717)
Peter Schenk

A török elleni felszabadító háborút (1683–1699) a karlócai béke zárta le. E béke rendelkezései nyomán a Temesköz továbbra is török kézen maradt, így Magyarország teljes területének felszabadítását csak egy újabb győztes háború hozhatta el. Az 1716–1718-ban Savoyai Jenő herceg (1663–1736) irányításával megvívott küzdelem idején is számos országtérkép jelent meg Európában.

Az itt látható szép térképet a német származású, de az 1680-as években Amszterdamban letelepedett id. Peter Schenk (1660–1711) fia, ifj. Peter Schenk (1693–1775) adta ki.

A díszes címkeret jelenete és a jobb felső sarkokban ábrázolt csata egyértelműen utal a térkép kiadásának közvetlen kiváltó okára, de figyelmünket inkább az ország egészének új, a korábbi évtizedek térképi képétől jelentősen eltérő ábrázolására érdemes fordítani.

Schenk térképe fő forrása ugyanis Johann Christoph Müllernek (1673–1721), a kiváló nürnbergi származású hadmérnöknek és térképkészítőnek az 1709-ben a Magyar Kamara költségén megjelent, nagy méretű országtérképe. Müller térképének szerkesztéséhez már a legújabb, terepi felméréseket is használta, így jelentős javulást sikerült elérnie a folyóhálózat, mindenekelőtt a Duna folyásirányának, de az ország alakjának ábrázolásában is.