Magyarország térképe (1795 után)
Korabinszky János Mátyás

Korabinszky János Mátyás (1740–1811) jelentős szerepet játszott a 18. századi Magyarország földrajzi, társadalmi, gazdasági viszonyainak megismerésében, és ezeknek az ismereteknek mind szélesebb körben való terjesztésében. Neve elsősorban az 1804-ben megjelent megyeatlaszához kapcsolódik, de a magyar kartográfiatörténet leginkább a gazdasági-statisztikai ismereteknek európai léptékben is úttörőnek számító térképi ábrázolásai miatt tartja számon.

A térképi ábrázolás a földrajzi-topográfiai viszonyoknak és a térképen ábrázolható különféle adatok térbeli elrendeződésének gyors vizuális megértését kínálja fel a térkép olvasójának. Korabinszky itt látható, méltán híres országtérképén szinte a lehetetlent kísérelte meg, amikor majd 100 jelkulcsnyi elembe sűrítve próbálta bemutatni Magyarország gazdag természeti kincseit és a sokféle gazdasági, ipari, bányászati, mezőgazdasági és más tevékenységeket.