Magyarország térképe (1780)
Krieger Sámuel

Krieger Sámuel (1730 körül –1781) neve térképtörténetünkben a Dunántúlon végzett vízrendezéssel kapcsolatos munkáiról, mindenekelőtt a Sió, a Sárvíz és a Balaton menti térképezéseiről és lecsapolási terveiről ismert.

Itt bemutatott országtérképe a kor sokoldalú tudósának, a pozsonyi Windisch Károly Gottliebnak (1725–1793) a Geographie des Königreichs Ungarn című műve mellékleteként jelent meg. Krieger térképe szerkesztésekor fő forrásként Müller Ignác (1727–1804) korszakos jelentőségű, nagyméretű, alig pár évvel korábban, 1771-ben megjelent országtérképét használta és annak ábrázolásbeli sajátosságait hűen tükrözi.