Magyarország térképe (1683–1686)
Frederick de Wit

A 17. század végén a török elleni felszabadító háború Bécsnek 1683. évi sikertelen török ostromával vette kezdetét. A győztes keresztény hadak Lotharingiai Károly (1643–1690) fővezér és Sobienski János (1629–1696) lengyel király irányításával pár év leforgása alatt kiűzték Magyarország területének nagy részéről az oszmán-török erőket.

Az európai történelem e fontos fordulópontját jelentő hadi eseményekhez kapcsolódva szinte minden térképkészítő és kiadó új térképet, sőt akár térképeket is megjelentetett.

Így tett Frederick de Wit (1630–1706), a századvég holland kartográfiájának egyik legjelentősebb alakja is, akinek több térképét is ismerjük a felszabadító háború (1683–1699) időszakából. De Wit itt látható megyehatáros országtérképe valamikor az 1680-as évek közepén jelent meg. A mű földrajzi tartalmának fő forrásaként a korszak legfrissebb adatokat szolgáltató Magyarország-térképe, Martin Stier (1630–1669) császári hadmérnök 1664-ben megjelent térképe szolgált.

A térkép díszkeretének jelenete a háború állásáról, a képes beszéd világos nyelvén, szól: a kereszténység már legyőzte az oszmán törököt, és a Habsburg császár – a császári koronát a magyar címer fölé helyezve – az ország egészét birtokba vette.