Magyarország és tartományainak térképe (1664)
Jakob Sandrart

1663-ban két évig tartó háborúba keveredett egymással Magyarország területén a Habsburg és a Török Birodalom. Jóllehet mindkét hatalom a békét akarta, a magyar rendek és az európai hatalmak, Franciaország és a Rajnai Szövetség, a töröknek az ország területéről való kiűzését szorgalmazta. A háború, melyben keresztény oldalon jelentős számú nemzetközi haderő is részt vett, nagy figyelmet és reményeket keltett az európai közvéleményben. Ezt az érdeklődést számos térképkiadó is igyekezett kiszolgálni – a hadszíntérről, azaz Magyarországról új térképek közreadásával.

Így tett a kor neves nürnbergi térképkészítője- és kiadója Jakob von Sandrart (1630–1708) is. A térkép nemigen hozott újat az ország földrajzi viszonyainak ábrázolásában; forrásait a 16. század közepéig is visszakövethetjük. A díszes címkerettel azonban – melyben a német és a magyar nemzetet megszemélyesítő két koronás nőalak folytat német nyelvű párbeszédet – a kiadó hitet tett a török kiűzésének közös ügye mellett: „...Christus wird die Cristen retten...” (Krisztus meg fogja a keresztényeket menteni) „...Dir du hilfest, hilfst du mir” (Magadnak segítesz, ha nekem segítesz.)