Magyarország általános térképe (1804)
Joseph Marx von Liechtenstern

Joseph Marx von Liechtensternt (1765–1828) a 18–19. század fordulójának legjelentősebb osztrák kartográfusaként tartjuk számon. Az itt látható Magyarország-térképe egy 40 lapos, a Habsburg Monarchia országait bemutató atlasz lapjaként jelent meg. A közreadás éve, 1804, egybeesik Lipszky János (1766–1826) a magyar térképtörténetben mérföldkőnek számító – csillagászati méréseken alapuló és a vármegyei mérnök ismereteit is felhasználó – országtérképe megjelenési idejével (1804–1808). Liechtenstern szerkesztői kvalitását mutatja, hogy az ország átfogó topográfiai-vízrajzi viszonyait a Lipszky-térképpel összemérhető színvonalon ábrázolta, jóllehet az épp megjelenés előtt álló Lipszky-művet még aligha használhatta.