Loenen birtoktérképe (1727)
Kornelis Kooten Bloemswaard, Covens-Mortier

A 18. század legjelentősebb amszterdami térképkiadója, a Covens & Mortier cég, az 1730 körüli években két pompás, művészi színvonalú és nagy méretű térképet adott ki. E térképek az Utrechttől északra fekvő Vecht folyócska menti birtokokat mutatják be, Loenent, ill. Loosdrechtet és Mijdent. A Széchényi térképgyűjteményben mindkét mű megtalálható.

Az itt látható nyugati tájolású Loenen-térkép a Vecht folyó menti gazdag polgárok birtokait és nyári rezidenciáit mutatja be, tárja elénk, igen nagy részletességgel és pontossággal. A vidék a kora középkor óta lakott és művelt terület volt. A térkép jobb széle menti babérkoszorús keretben látható Szent Ludgerus (742 k.–809) is a közeli Utrechtben született, s bár térítő tevékenységét a szászok körében végezte és Vesztfáliában töltött be a 8. század végétől magas egyházi pozíciókat, tisztelete szülőföldjén máig megmaradt.

A térkép segítségével megismerhetjük a Vecht menti birtokokat. Láthatjuk a folyó menti pompás házakat és díszkerteket, a kertek mögötti gondosan csatornázott és vízimalmok sokaságával ellátott szántóföldeket és legelőterületeket. A bal alsó részen, a címfelirat alatt a vidék legjelentősebb birtokai tulajdonosainak jegyzéke látható. A tulajdonosok többsége tehetős amszterdami polgár volt. Így Jacob Balde (?–1730) is, akinek a jegyzék alatti szerzői ajánlás szól. Balde gazdag gabonakereskedőként és bálnahajó-tulajdonosként alapozta meg vagyonát és tekintélyét. Birtokát (a folyó mentén T betűvel jelölt Wallesteint) anyjától örökölte 1712-ben, majd halála után gyermekei, Hester és Jacob birtokolták a ma már nem létező nyári lakot és földjeit.

A térkép művészi kivitele jól illeszkedik a készítés bizonnyal legfőbb céljához, a Hollandia szívében található, a kor egyik leggazdagabb vidékén élő tehetős polgárok tekintélyének ilyen térképi-grafikai formában való emeléséhez, ünnepléséhez. Ezt a cél szolgálja a címkeret rövid, de hosszú és gazdag múltra utaló történeti összefoglalója, a birtokosok címereinek sokasága, Szent Lugerdus alakjának és a múlt némely relikviáinak (jobb felső sarokban sírbolt-maradvány) felvonultatása is.