A La Manche hajózási térképe (1721 után)
Guillaume Sanson

A La Manche, vagy Angol-csatorna, Nyugat-Európa fontos hajózási útvonala; partjairól már a 14. században is készítettek térképeket. Az itt bemutatott mű holland alkotás, amely a 17. század második felében élt neves francia térképkészítő, Guillaume Sanson (1633–1703) térképe alapján készült, és Pieter Mortier (1661–1711) jelentette meg Amszterdamban 1695 körül. A címfeliratban Alexis Hubert Jaillot (1632–1712) kortárs párizsi kiadó nevét láthatjuk, akivel Mortier éveken át szoros üzleti kapcsolatban állt; számos kiadványát átvette és forgalmazta.

A térkép, miként azt a Jan Goeree (1670–1730) által tervezett és rajzolt, allegóriákban gazdag címkeret is jól mutatja, már nem hajók fedélzetére, navigációs használatra szánt mű volt. A tengerfelszínen a navigációs adatok mellett három, a kor fontos hadi eseményére utaló csatajel is látható. Ezek – a Temze-torkolat közelében – a 2. angol-holland (1665–1667) háború fontos 1666. évi tengeri ütközeteire, a Csatorna vizén pedig, két irányrózsa mellett, a kilencéves háború (1688–1697) két fontos csatájára emlékeztetnek. Az egyik az 1690. július 10-i Beachy Head-i, az angol-holland flotta feletti francia győzelmet hozó ütközetre, a másik az 1692. május 29. és június 4. között, szintén az egyesített angol–holland és a francia hajóhad között lezajlott, a szövetségesek győzelmét hozó Barfleur – La Hogue csatára.

A térképet önálló kiadványként, és az Atlas royal című műben is forgalmazták. Előbb Pieter Mortier, majd később – még évtizedeken át – az örökös, a Covens & Mortier cég.