Kréta szigetének térképe (1574–1576)
Donato Bertelli: Isola famose porti, fortezze, e terre maritime…

Az 1550–70-es években Róma és Velence térképkészítő műhelyei meghatározó szerepet játszottak a modern földrajzi atlasz létrejöttében. Míg a modern atlaszok azonban már egységes szerkesztési elvek és szempontok alapján készülnek, a római és a velencei műhelyekben egykoron készült művek a térképeknek csupán laza együttesét alkották. Az egyes köteteket egyedileg, egy-egy vásárló kérésére állították össze, és mind az atlaszok, mind a bennük található térképek igen változatos tartalmúak voltak. A fennmaradt kötetek tanúsága szerint az atlaszok térképeinek nagysága, ábrázolási módja, típusa igen változatos volt, ahogy a térképek mellett városképeket, tengeri csatákat, ostromokat, vagy épp tengerészeti térképeket is tartalmaztak. Hasonlóképpen, az egyes atlaszok lehettek az egész világot bemutatni kívánó térképgyűjtemények, de összeállítottak olyan köteteket is, amelyek csupán egy kisebb földrajzi terület, régió térképeit gyűjtötték egybe.

Az itt látható velencei Donato Bertelli (atkív: 1558–1584) által összeállított kis kötet is ez utóbbiak közé sorolható. A benne található 75 térkép (és a további öt látkép és metszet) döntően az Adriai- és az Égei-tenger területeit, szigeteit, városait ábrázolja. Számos esetben az ezeken a területeken és területekért évtizedek óta folyó velencei és oszmán-török háborús küzdelmek egy-egy aktuális eseményét is ábrázolják. A kiállított látképes térképen Candia, azaz Kréta szigetét látjuk, számunkra némileg szokatlan keleti tájolásban. Az Égei-tenger déli részén fekvő, stratégiai helyzetű sziget birtoklásáért Velence és a Török Birodalom között a 16. század közepétől évszázadokon át folyt a váltakozó sikerű küzdelem.

Az atlaszoknak ebből az ún. gyűjteményes típusából mára csupán mintegy 70 kötet maradt fenn a világ könyvtáraiban, ezért minden kötet különleges értéknek számít.