A kelet-angliai Great Ouse folyó és a Fens-mocsár térképe (1725)
Thomas Badeslade, Samuel Parker

A kelet-angliai Fens-síkság Anglia legmélyebben fekvő területe, amelyet évszázadokon át nagy kiterjedésű mocsár borított. Lecsapolása – középkori előzmények után – a 17. század 30-as éveiben indult meg, de a munkálatokat tartós sikerrel és véglegesen csak a 19. század elején fejezték be. Az itt bemutatott, Thomas Badeslade (aktív évei: 1712–1745), kiváló földmérő által készített térkép az 1720-as évek elején készült. Célja az addigi beavatkozások okozta hajózási gondok miatt felmerült újabb munkálatok előkészítése volt.

John Amstrong (1674–1742) ezredesnek, a királyi hadmérnöki kar vezetőjének megbízásából Badeslade terepi felméréseket végzett és térképeket készített. Emellett kiterjedt levéltári kutatásokat is folytatott annak érdekében, hogy a hajózási problémák orvoslását megbízható alapokra helyezhessék.

Az összegyűjtött dokumentumokat – tapasztalatai kíséretében – Badeslade egy könyvben adta közre (The history of the ancient and present state of the navigation of the port of King’s-Lyn, and of Cambridge, and the rest of the trading-towns in those parts). Az itt látható térkép (valamint további négy, a Széchényi-gyűjteményben szintén meglévő térkép is) egykor ennek, a vidék lecsapolásának történetét leíró nagy értékű művének a melléklete volt.

A kikötő hordalékkal való feltöltődése és a vidék egyes területeinek a dagály általi elöntése okozta problémákat orvosolni képes megoldásról, azaz a zsilipépítésről, folyóátvágásról, vagy éppen új csatorna építéséről a század végéig szakmai folyóiratokban is folyt vita, s ezekben mind Badeslade, mind Amstrong részt vett. A végleges megoldást hozó, a folyó egy kanyarulatának King’s Lynn városa fölötti átvágását indítványozó javaslatot 1795-ben fogadták el, de a terepi munkálatok 1821-ig eltartottak.