Jeruzsálem, [1725–1731].

Matthäus Seutter

Jeruzsálem nagy részletességű látképes térképét a kiadó, Matthäus Seutter elsősorban a keresztény hívők számára készítette. Figyelemre méltó, hogy a Szent Város részletes ábrázolásához forrásként – mint a térkép címében olvashatjuk – a 16. századi holland Biblia-kutató, Christiaan Adrichom (1533–1585) nevezetes, először 1584-ben, Kölnben közreadott Jeruzsálem-térképét használta. Seutter térképe a méretarány csökkentésből fakadó egyszerűsítéseket leszámítva, lényegében átvette Adrichom művének teljes tartalmát és annak magyarázatát.

A keleti tájolású térkép látképszerű ábrázolása számos apró életképet tartalmaz, amelyek a bibliai események könnyebb megértését szolgálták. Noha címe szerint a térkép a Jézus korabeli várost mutatja be, mégis az Újszövetség mellett az Ószövetség számos eseményének helyszínét is megmutatja. Christiaan Adrichom térképe legfontosabb újításként első alkalommal ábrázolta a keresztút 14 stációval, mely elgondolás mára általánosan elfogadottá vált.

A város épületeit, tereit, utcáit, de a bibliai jeleneteket is részletes számmagyarázat kíséri. Míg azonban az Adrichom forrástérképe esetében a magyarázatok külön füzetben voltak olvashatók, Seutter a térkép alján helyezte el azokat. A felső keretben lévő latin és német cím alatt a johannita rend címerét láthatjuk.