Isztambul, 1764.

Johann Baptist von Reben

Az egykori Konstantinápoly Isztambul néven 1453-től 1922-ig az Oszmán Birodalom fővárosa volt. Ezen korszakban a keresztény európaiak számára a város részletes megismerésére kevés alkalom adódott, s bár kereskedők, utazók, diplomáciai szolgálatot teljesítők gyakran megfordultak és rövidebb-hosszabb ideig időztek is a városban, az első topográfiailag pontosnak tekinthető, itt látható térkép Isztambulról és tágabb környezetéről, a Boszporuszról csak a 18. század közepén készült el.

Keveset tudunk a térkép szerzőjéről és a készítési körülményekről. A címfelirat szerint Johann Baptist von Reben magyar mérnökkari hadnagy „geometriai felmérés” alapján készítette. Hivatalos segítséget vagy engedélyt a török hatóságoktól aligha kaphatott merész vállalkozásához, és feltehetőleg ugyanúgy magánúton, talán a bécsi császári udvar bíztatására járhatta be a várost és a Boszporusz partjait, miként Philipp Franz von Gudenus (1713–1783) is, akinek levelezéséből tudjuk, hogy a városról 1741-ben készített nevezetes 9 lapos panorámaképét többek között a svéd követség épületének a tetejéről készítette. Von Reben térképén be is jelölte azokat a helyeket, ahonnan Von Gudenus látképének rajzait készítette - a partvidék egy-egy pontjából szétnyíló hosszú vonalpárok mutatják a Von Gudenus-i rajzolás helyeit és a perspektívákat.

A város, amely ma már 14 milliós világvárosként a Boszporusz mindkét partját széles sávban birtokba vette, a térkép készítésekor még csupán az óvárosi részen, a Boszporusz, a Márvány-tenger és az Aranyszarv-öböl közötti félszigetet foglalja el. Von Reben a város középkorias zegzugos utcahálózatának ábrázolását gazdag jelkulccsal egészítette ki, amely a városról sokféle ismeretet ad. A félsziget csúcsán lévő szultáni palota együttesről, a Topkapi Szerájról, a hivatalokról és palotákról, a muszlim mecsetekről, miként a város mindennapi életében fontos terekről és piacokról.