Hispania (1605)
Willem Jansz. Blaeu

Jóllehet W. J. Blaeu (1571–1638) a századelőn döntően a tengerészeti kiadványok piacára koncentrált, párhuzamosan más művek, így a falitérképek és kézi térképek terén is fokozatosan jelentős készleteket épített ki. 1602 és 1630 között több mint 20 folio méretű ország- és tartománytérképet adott ki, amelyek alapját képezték 1630-tól közreadott világatlaszainak is.

Országtérképei között igen korainak számít az itt látható Hispania-térkép, amely egy átmeneti formát jelent az atlasztérképek és a díszkeretes térképek műfaja között. Az utóbbihoz kötik a térkép négy sarkában elhelyezett városlátképek, de a címkeret fölött látható uralkodói címer és a régió lakóit képviselő pár.

Blaeu a térkép geográfiai tartalmát két forrástérképre alapozva szerkesztette. A. Ortelius: Theatrum orbis terrarum c. atlaszában 1570-től megjelent Hispania-térképére, valamint a Benjamin Wright (1575–1613) által metszett és C. Claesz (1546 k.–1609) által 1600 körül közreadott térképre. A városlátképek forrásaként a kor meghatározó városművének, a Civitatis orbis terrarum-nak az első és az ötödik köteteiben megjelent látképek szolgáltak. Korabeli dokumentumokból tudjuk, hogy Sevilla város látképéhez Joris Hoefnagel (1540–1600) 1593-as rajza szolgált a Civitatis-látkép közvetlen forrásaként, amelynek készítéséhez viszont Hoefnagel az 1563–65-ben a helyszínen készített személyes vázlatait használta. A Blaeu-i 1605-ös kiadványnak két állapota ismert, az itt látható nyomat az első állapot tizenegy ismert példányának egyike.