Franciaország (1690 k.)
Frederick de Wit

Frederick de Wit (1630–1706) a 17. század utolsó harmada vezető amszterdami térképkiadójaként ismert. De Wit pályáját az 1650-es években metszőként kezdte, idővel azonban fokozatosan saját árukészletet alakított ki, saját készítésű, ill. vásárolt művekből. Az 1680-as évektől már Amszterdam vezető térképkiadójának számított, akinek térképeit számos kortárs és vetélytárs kiadó másolta. Különböző lapszámú térképeket tartalmazó atlaszai korunk köz- és magángyűjteményeinek nagy értékei közé tartoznak.

A Franciaország-térképet De Wit az 1670-es évek első felében készítette, majd többször javította. E példány az ún. Augsburgi Liga háború (1688–1697) elején készült. Ezt támasztja alá a Mosel folyó mentén látható Mont Royal erőd is, amelyet XIV. Lajos rendeletére 1687–1691-ben épített a francia hadsereg. De erre utal a térkép két oldalához illesztett négy nyelvű helynévmutató is, amely éppen e háború idején vált kedvelt térképkiegészítő elemmé az amszterdami kiadók körében. Segítségével a hadieseményeket követni kívánók gyorsan megtalálhatták a keresett településeket, egyúttal a térképek eladhatósága, s így a kiadók haszna is növekedett. A térkép nyomólemezét 1710-ben Pieter Mortier (1661–1711) vette meg De Wit árukészletének részeként. 1711-ben azonban Mortier meghalt, így már csak özvegye, Amelia ’s-Gravesande (1666 k.–1719), majd az ő utódai hasznosították De Wit értékes térképanyagát.