A Föld hegységeinek magasságát összehasonlító tábla (1830)
Constant Desjardins

A földtudományok, azaz a fizikai természet jelenségeinek és azok okainak kutatása, mindenekelőtt a földrajz, a földtan, a geofizika, az állat- és növénytan, valamint az éghajlattan területén, a 19. század első felében vett nagyobb lendületet. Az egyre növekvő mennyiségű új ismeretet a kutatók tudományos folyóiratokban publikálták, de ezek mind nagyobb mértékben jutottak el a nagyközönséghez is, s a természetföldrajzot az iskolai földrajzoktatáson belül szintén gyakrabban alkalmazták.

A földrajzi és földtudományi ismeretek megértésének elősegítésére ebben az időszakban jelentek meg a már hagyományosnak tekinthető politikai tematikájú térképek, atlaszok és földgömbök mellett azok az egy-egy fizikai, vagy éppen természetföldrajzi jelenség megértését elősegítő vizuális eszközök, mint amilyen az itt látható, Constantin Desjardins által kiadott, a Föld hegységeinek összehasonlító táblázata is.

Az ilyen művek készítői tisztában voltak ugyanis azzal, hogy egy-egy jelenség megértése, a róluk való helyes fogalmak kialakítása nem lehetséges a jelenségek, esetünkben a Föld domborzati viszonyainak összehasonlítása nélkül. Az összevetést, így a jelenség megértését pedig csak a látás segítségével lehet hatékonyan megvalósítani. A hegységek magassági viszonyait egyetlen képben megmutató pompás ábrázolások mellett a leggyakrabban a Föld folyóiról készítettek és adtak közre a korban és a későbbi 19. századi évtizedekben összehasonlító ábrákat.

A legelső ilyen táblát a kiváló német tudós, Carl Ritter (1779–1859) készítette és jelentette meg 1806-ban, hat lapos Európa-atlaszában, mely mű talán a legkorábbi, a természetföldrajzi jelenségekkel, a domborzat, az állatvilág és a növényzet elterjedési viszonyaival foglalkozó atlasznak tekinthető.

Az itt látható pompás tábla, amely a föld hegyeinek a tengerszinthez viszonyított magasságát tárja a néző tekintete elé, a képen is feltüntetett pontos mennyiségi értékek másképp aligha megérthető rendjét nyújtja az érdeklődőnek. Kiadójának és talán készítőjének, Constant Desjardins-nek a személyéről jelenleg csekélyek az ismereteink. Desjardins francia nyelvterületről származott el az akkori világvárosba, Bécsbe. Ott és Pesten 1830 körül alapított és működtetett kiadóvállalatot, amely évtizedeken át, a 19. század közepéig, adott közre politikai, földrajzi és korai természet- és gazdaságföldrajzi térképeket és atlaszokat, és az előzőekben bemutatott nagy invencióval megalkotott összehasonlító táblázatokat.