Észak-Magyarország térképe (1682)
Johann Alexander Reiner, Matthias Greischer

         Az 1664. évi vasvári béke után megindult főnemesi szerveződés bukása 1671-ben, majd a mozgalom szélesebb körűvé válásával a kuruc rendi-függetlenségi mozgalom nyomán ismét hadszíntérré vált az ország maradék északkeleti térsége. Az immár Thököly Imre által vezetett seregek 1680-től váratlan gyors sikereket értek el, és 1682-ben a Garam folyóig terjedő területen önálló fejedelemséget alakítottak ki.

         A hadműveletek által érintett területet és annak tágabb térségét ábrázolta térképén Johann Alexander Reiner, aki egyben a térkép kiadója is volt. A térkép metszését pedig az osztrák Mathias Greischer (1659– 1712 körül) készítette el, aki számos magyarországi vár és város látképét is elkészítette.