Ceylon (1690 k.)
Johannes de Ram, Jacob de La Feuille

Ezt a szép Sri Lanka-, régi nevén Ceylon-térképet a 17. század végi térképkiadás két „kismestere” készítette-adta ki. Jóllehet a térkép címfeliratában és az alsó aránymérték-keretben csak Jacob de La Feuille (1668?–1719) nevét találjuk, a térképet valójában Johannes de Ram (1648–1693) készítette és adta ki először. De Ram több lábon próbált megélni nem túl hosszú életében. Egyszerre volt fakereskedő és vett részt az amszterdami nyomat- és térképpiaci vetélkedésben. Kevés saját térképe ismert, a fennmaradtak is viszonylag ritkák. Térképei jórészt kortársai, elsősorban Frederick de Wit és a Visscher kiadó térképeit követték, egyedi megoldásokat De Ram is leginkább a díszkeretek alakos elemeiben valósított meg.

A francia származású Jacob de La Feuille (1668–1719) az 1680-as évek elején érkezett apjával és családjával Sedanból Amszterdamba. 1696-ban elvette De Ram özvegyét és így megörökölte De Ram kiadói üzletét. Egy 1711-ben kelt közjegyzői okirat szerint viszont Jacob feleségét 1706-ban elhagyta, ezt követő éveiről keveset tudunk.

A holland Kelet-Indiai Társaság a Sri Lanka közepén fekvő Kandy tartomány uralkodójával, II. Rajasinghe-gel (1608–1687) kötött egyezség (1638) alapján a korábbi portugál gyarmatosító hatalmat 1658-ra katonai erővel kiszorította a szigetről. Ezt követően a társaság átvette a sziget elsősorban tengerpartjai és fűszerkereskedelme feletti ellenőrzést. A nagy értékű fűszerek, mindenekelőtt a fahéj forgalmazása igen jövedelmező üzlet volt a korban. A hollandok már 1659-ben felmérték a szigetet, ami a korábbiaknál sokkal magasabb színvonalú térképek készítését tette lehetővé. A térkép nyomólemeze a későbbiekben az Ottens céghez került, a mű nyomatait az Ottens fivérek, Reiner és Josua forgalmazták a 18. század középső évtizedeiben.