Baden-Württemberg tartomány fővárosának, Karlsruhe-nak a látképe (1739)
Christian Thran, Johann Matthias Steidlin

Karlsruhét, a mai Baden-Württemberg tartomány fővárosát 1715-ben III. Károly Vilmos (1679–1738), Baden-Durlach őrgrófja alapította. Az új főváros helyét a Rajna folyótól pár kilométerre keletre, a hardtwaldi erdőben jelölte ki. A város első épülete az őrgróf palotája volt, amely már 1717-re elkészült. Az udvari és a tartományi hivatalok pedig 1719-től a korábbi központból, a közeli Durlachból települtek át a városi jogokkal és kiváltságokkal felruházott új kormányzati székhelyre.

Az őrgróf a virágok nagy kedvelője volt, és a palota körül pompás francia stílusú barokk kertet, valamint botanikai gyűjteményt is létrehozott 1731-től kezdve Christian Thran (1701–1778) udvari kertész irányítása alatt.

A palotát és a várost tervezője, Jakob Friedrich von Baltzendorf egy központi, 51 méter magas nyolcszögű toronyépület köré, a legtisztább geometrikus rendbe szerkesztette. Az épülettől mint középponttól sugárirányban harminckét út fut, mind a déli irányba tervezett várost, mind északi irányba, az ott elterülő uralkodói erdőt tagolva. E szigorú, egyúttal erős vizuális hatást érvényesítő elrendezés a kor abszolutista uralkodói gyakorlatának, amelyet Karl Wilhelm őrgróf is követett, hatásos művészi megfelelője. (Sugaras szerkezete miatt a várost a mai napig Fächerstadt-nak, azaz Legyezővárosnak is nevezik.)

A itt bemutatott pompás látképet a fiatal udvari metsző, Johann Matthias Steidlin (1717–1754) 1739-ben készítette Christian Thran rajza alapján. A metszet alsó részén a kétnyelvű magyarázat között az uralkodói címert láthatjuk, amelyet három puttó vesz körül. A puttók viselkedése és a körülöttük látható növények együttese a metszet készítése előtt csupán pár hónappal, 1738 novemberében elhunyt uralkodóra utalnak. Magára a szomorú eseményre, valamint az őrgróf növények iránti szeretetére és az általa létrehozott, több ezer növényfajt, köztük egzotikus fák sokaságát is tartalmazó botanikus kertjének értékeire. A címertől jobbra álló keleties öltözékű puttó, a képi szimbolika nyelvén minden bizonnyal a kert legfőbb nevezetességét, az őrgróf legkedvesebb virágát, a keletről Európába került tulipánt képviselheti.