Az észak-norvégiai Vardő szigetének térképe (1772)
Hell Miksa, M. T. Sallioth

Ez az egyszerű kis térkép a 18. század egyik jelentős csillagászati célú tudományos expedíciójának helyszínét, a Skandináv-félsziget partjai mentén, az északi 72º 22’ 30” szélességi fokon található Vardő szigetét és környékét mutatja be. Az 1768. április 28-án indult expedíció célja a Vénusz bolygó 1769. június 3-ra várt Nap előtti áthaladásának csillagászati eszközökkel való megfigyelése volt, melynek segítségével a csillagászati méréseknél használt alapvető adat, a Nap és a Föld közötti távolság meghatározását remélték. A dán kormányzat által szervezett és anyagilag támogatott vállalkozást a bécsi csillagvizsgáló akkori igazgatója, Hell Miksa (1720–1792) vezette. Tagja volt még a szintén csillagász Sajnovics János (1733–1785) is, akinek a neve azonban leginkább a magyar és a lapp nyelv rokonságára vonatkozó, éppen ennek az expedíciónak a során elkezdett vizsgálatai révén vált ismertté.

Az expedíció nemcsak sikerrel teljesítette fő célját, azaz mérte a Vénusz Nap előtti áthaladásának paramétereit, de tagjai az út során számos egyéb mérést és vizsgálatot is folytattak. Így földrajzi helymeghatározásokat, barométeres magasságméréseket, Vardő szigetén pedig az északi fénnyel és más légköri jelenséggel, valamint a mágneses iránytű elhajlásával kapcsolatos megfigyeléseket végeztek. Érdeklődésük továbbá kiterjedt még a lappok életének, szokásainak, valamint a helyi élővilágnak a tanulmányozására is.

Hell Miksa mérési adatai alapján a mai értékhez igen közel álló Nap-parallaxist számított, s az abból kapott Nap-Föld távolságra is a ma elfogadott értéktől (149.597.870 km) csupán 1,1 százalékkal eltérő értéket kapott (151.493.994 km).