Az észak-amerikai Új-Ebenezer település térképe (1747)
Philip Georg Friedrich von Reck, Tobias Conrad Lotter

Leopold Anton von Firmian (1679–1744) salzburgi hercegérsek 1731. október 31-én rendeletet adott ki, melynek értelmében minden nem katolikus polgár köteles katolikus hitre térni, ellenkező esetben lázadónak tekintik, vagyonát elkobozzák és száműzik az országból. A rendelet súlyos kitételei ellenére több mint 20.000 lutheránus lakos választotta a száműzetést.

Egy kisebb csoportjuk német protestáns országok, és mindenekelőtt II. György (1683–1760) angol király támogatásával Augsburg, Frankfurt am Main, Rotterdam és Dover érintésével átkeltek az Atlanti-óceánon. Kéthónapnyi hajóút után, 1734. március 12-én a frissen alapított (1732) észak-amerikai brit gyarmatra, Georgia-ba érkeztek, hogy ott új otthont teremtsenek maguknak.

A 37 családból álló csoportot Johann Adam Boltzius (1703–1765) lelkipásztor vezette, de elkísérte őket egy hannoveri nemes, Philip Georg Friedrich von Reck (1710-1795) báró is, aki jártas volt a természetfilozófia kérdéseiben, s aki az új település térképeinek készítésében döntő szerepet játszott.

Az Újvilágban a lutheránus menekültek, akiket mind a mai napig „salzburgiak”-nak neveznek, két nehéz év után sikerrel teremtettek maguknak lakóhelyet, amelyet New Ebenezer-nek neveztek el. (Az első 1734-ben épített települést, Ebenezert a rossz körülmények, a súlyos betegségeket okozó klíma, a terméketlen talaj és az ismétlődő áradások miatt elhagyni kényszerültek.)

Az 1736-ban megépített új településen a szorgalmas lutheránus telepesek, akikhez idővel újabb és újabb csoportok érkeztek, sikerrel vetették meg lábukat a Savannah folyó torkolatához közel eső vidéken. Elsősorban mezőgazdasággal foglalkoztak, de ipari vállalkozásokba is fogtak, gabona- és fűrészmalmot építettek, s a selyemipart is meghonosították. 1741-re már mintegy 1200 fő lakott a településen. Az amerikai függetlenségi háborúig a város jelentősen fejlődött, ekkor azonban stratégiai fekvése miatt a brit csapatok elfoglalták és nagy részét lerombolták. A lakosok jórészt elhagyták a települést és a 19. sz. közepére szellemvárossá vált. Ma csupán egy 1767 és 1769 között felépült lutheránus templom épülete jelzi az egykor virágzó település helyét, amely a 18. században oly fontos szerepet játszott Georgia állam életében és történetében.

Az itt látható térkép a Von Reck báró által 1736-ban a helyszínen rajzolt térkép alapján Matthäus Seutter (1657–1756) augsburgi műhelyében készült, metszője Tobias Conrad Lotter (1717–1777) volt. A térkép Samuel Urlsperger (1685–1772) augsburgi lutheránus lelkész a salzburgiak történetét és amerikai sorsát bemutató 1747-ben megjelent Aussfürliche Nachricht von den Saltzbürgischen Emingranten című művének a mellékleteként jelent meg.