Az Erdélyi Fejedelemség nemzetiségi térképe (1730-1735)
Johann Baptist Homann

A német kereskedelmi kartográfia 18. századi eleji megújítója, Johann Baptist Homann (1657–1724) 1702-ben alapította meg saját térképkészítő és -kiadó vállalatát, amely az 1730-as évektől, már Homann Örökösök (Homännische Erben) néven a század legjelentősebb térképkiadójává vált. Homann első Erdély-térképét az 1710-es évek elején jelentette meg. Az itt látható második kiadást, amely 1716 után került piacra, a térkép szerkesztője egy tartalmában megújított, az egykori Dacia római tartományra, valamint a fejedelemség bányászati kincseire utaló díszkerettel látta el.