Az Atlanti-óceán hajózási térképe (1733–1740)
Mount & Page, London

A londoni Mount & Page cég, amely a 18. századi brit tengerészeti térképkiadás meghatározó szereplője volt, elsősorban legjelentősebb kiadványáról, a The English Pilot című tengerészeti atlaszáról ismert (ld. még: …). A cég azonban önállóan is megjelentetett hajózási térképeket. Egyik fontos, korai kiadványa az itt látható Mercator-vetületben szerkesztett Atlanti-óceán-térkép. Első alkalmazójáról, a nagy flamand kozmográfusról, Gerard Mercatorról (1512–1594) elnevezett vetület a hajósok számára azzal a nagy előnnyel bírt, hogy az ilyen vetületű térképen a tengeri útvonalaikat egyenes vonallal ábrázolhatták, így a földrajzi hosszúsági vonalak összetartásából fakadó ábrázolási-szerkesztési nehézségeik megoldódtak. A gyakorlati, számolási, ill. mérési kényelmetlenségek miatt azonban a tengerészek hosszú ideig vonakodtak a Mercator-vetületben készült térképek használatától.

Az Atlanti-óceánról az első Mercator-vetületben készített térképek a 17. század első évtizedeiből származnak. E térképek közül a legjelentősebb a neves amszterdami kartográfus, Willem Jansz. Blaeu (1571–1638) által 1630-ban szerkesztett mű, mely számos későbbi, az Atlanti-óceánról kiadott térképnek lett modellje, többek közt az itt látható angol változatnak is.

A Mount & Page kiadó által közzétett térkép egyik érdekessége a vetület kettős Wright–Mercator-i elnevezése, ahogy azt a térkép címfeliratában is olvashatjuk. A Mercator-vetület matematikai alapjait és a navigációs segédtáblázatokat először a kiváló angol matematikus, Edward Wright (1561–1615) tette közé híres Certaine Errors in Navigation című könyvében (1599). Az angolok ezért jogos büszkeséggel kísérelték meg Wright vetületre vonatkozó elsőségét – ilyen térképi címfeliratok formájában is – elfogadtatni. A hagyomány és a későbbi 19. századi térképtörténeti fejlemények azonban Mercatornak kedveztek, s e szögtartó, a tengeri és légi navigálásban általánosan használt vetület ma is a nagy tudós, Gerard Mercator nevét viseli.