Az asperni csata térképe (1809)

A térkép azt a nevezetes csatát mutatja be, melyben Napóleon a Bécshez közeli Aspern és Essling közti területen élete első vereségét elszenvedte. A mű rajzolója és metszője Bernhard Biller (1778–1855) Stephan Jakubicska (1742–1806) hadmérnök Bécs-térképét használta alapnak, kiadója pedig a bécsi Thaddäus Weigl (1776–1844) volt.

Az összecsapás hőse Habsburg Károly főherceg (1771–1847), osztrák főparancsnok volt, aki már korábbi hadjáratokban is sok borsot tört a franciák orra alá. Miután 1809. május 13-án Napóleon immár másodszor vonult be Bécsbe, Károly a Duna északi partján vonta össze csapatait, hogy a franciák átkelését megakadályozza.

Május 21-én támadást indított a folyón már átkelt, de még kis létszámú francia erők ellen, és sikerült is Aspernt visszafoglalnia, viszont Essling francia kézen maradt, és az éjszaka folyamán újabb és újabb francia csapatok keltek át a folyón. Másnap folytatódott a küzdelem, Aspern többször gazdát cserélt, de a franciák nem tudtak áttörni az osztrák vonalakon, így délután Napóleon, további erősítésekre várva, visszavonta a csapatait.