Az 1757. évi leutheni csata térképe (1757 után)

A porosz sereg kivonulásával azonban közel sem értek véget a hadi események a térségben. Miközben Frigyes figyelmét a nyugati hadszíntér kötötte le, ezt kihasználva október 16-án Hadik András tábornok mintegy 3500 gyalogossal és 800 huszárral bevonult a porosz fővárosba, és megsarcolta a várost. A fényes haditett során a különítmény 12 nap alatt több mint 300 km-t tett meg.

Ez a siker azonban nem fordította meg a háború menetét. Frigyes legyőzte a francia, valamint a birodalmi német seregeket, majd figyelme ismét a Habsburg Birodalom felé fordult. Visszatért Sziléziába, és december 5-én Leuthen mellett ismét támadott. Ezúttal nem hibázott, s az újfent alkalmazott ferde harcrend fölényes győzelmet hozott számára. Lotaringiai Károly osztrák főparancsnokot megtévesztette, és azt a látszatot keltette, hogy a jobbszárnya ellen indul a fő támadás, ezért ő ide irányította tartalékait. Hamarosan azonban a Nádasdy Ferenc vezette balszárny a porosz gyalogság zömével találta magát szemben, s mire a tartalék megérkezett, már késő volt. Nádasdy lovassága ugyan estig kitartott, de már csak a menekülést fedezhette.

A leutheni csatát ábrázoló térkép Philip Andreas Kilian kiadványa.