Az 1757. évi kolíni csata térképe (1757 után)

Frigyes az előző évi hadászati tervét ismételte meg, mikor 1757 áprilisában gyorsan bevonult Csehországba. Miközben seregének egyik fele Prágát ostromolta, másik része a város felmentésére igyekvő Leopold von Daun (1705–1766) tábornagy vezette osztrák sereg ellen vonult. A két sereg június 18-án Kolín mellett csapott össze.

Frigyes itt kísérletezett először az ún. ferde harcrend taktikával, de csúfos kudarcot vallott, ami annak is köszönhető volt, hogy seregének felvonulását az osztrákok szeme láttára hajtotta végre. Daun felismerte, hogy a poroszok a jobbszárnyát akarják bekeríteni, ezért azt jelentősen megerősítette, s így az állásait a rendre megújuló támadások dacára szívósan tartani tudta. Amikor Daun a lovasságát a poroszok oldalába küldte, a porosz támadás összeomlott, és fejvesztett meneküléssé vált. A győzelem kivívásában nagy szerepe volt Nádasdy Ferenc (1708–1783) lovassági tábornoknak, aki mintegy 15.000 embert vezényelt, és érdemeiért – Daunnal együtt – megkapta a frissen alapított Katonai Mária Terézia Rend nagykeresztjét.

A vereség után Frigyes kénytelen volt nemcsak Csehországot és Szászországot, de Sziléziát is kiüríteni.

A csata ábrázolását Philip Andreas Kilian (1714–1759) adta ki Augsburgban.