Az 1756. évi lowositzi csata térképe (1756 után)

Miután 1756. augusztus 29-én II. (Nagy) Frigyes porosz uralkodó csapatai minden előzetes hadüzenet nélkül bevonultak Szászországba, a szász sereget pedig bekerítették a Pirna melletti táborban, Frigyes az osztrák sereg közeledtének hírére seregének egy részével, mintegy 28.000 fővel, elébe ment. Október 1-jén a csehországi Lowositz mellett találkozott a két sereg.

A porosz lovasság váratlanul bukkant a Maximilian Ulysses Reichsgraf Browne (1705–1757) tábornagy által vezetett 35.000 fős ellenségre, majd gyalogságuk elfoglalta a falut, visszavonulásra késztetve az osztrák előhadat. Jóllehet a fősereg még érintetlen volt, Browne tábornagy elrendelte a visszavonulást, nem tudván arról, hogy a poroszok ellőtték összes puskaporukat.

Október 16-án a königsteini erődbe zárkózott uralkodójának szeme láttára, a szász hadsereg az erőddel szembeni fennsíkon letette a fegyvert, ezzel Szászországot sikerült mindjárt a háború legelején semlegesíteni.